Bi mi to Huus op Platt

Schönen goden Dag ok! Moin Moin!

Ji sünd hier op de plattdüütsche Heimatsiet von Carsten Schmidtke ankamen. Dat mag ju ja villicht 'n beten snaaksch vörkamen, dat disse Siet ut Amerika kümmt, aver dat gifft nich veel op Platt in 't Internet, un darum heff ick mi dalsett un allns dat tosaamstellt, dat ick finden kunnt. Wenn ji noch wat anners hebbt, denn schick mi dat mal mit de elektroonsche Post. Veelen Dank ok, und veel Vergnögen.

Hier is 'n lütten dööntje:

"Minsch", vertell Hannes Martens sien Macker Emil Feddersen, "hest dat al hört, wat in de Möhlenstraat passeert is?" - "Nee", sä Emil, "doch nix Leeges?" "Ja, denk di mal an, dar hett doch de smucke Agathe, se is doch jungverheirat, de hett en fremmen Mannsminsch in de Stuuv hatt. De hebbt dar tosamen op 't Sofa seeten. Un dar is de Mann kamen, de hett Müüs markt, hett 'n Revolver holt un hett de beden dalknallt." - "Dat harr noch leeger warrn kunnt!" sä Emil dröög. - "Wat? Noch leeger? De beden sünd doot!" - "Dat harr veel leeger warrn kunnt", meen Emil wedder dröög, "vör acht Dagen heff ik mit Agathe op 't Sofa seeten."

Hier sünd noch 'n poor Links vör juuch:

Plattdüütsch Literaturgeschicht
Bücher über das Plattdeutsche
Plattdüütsch in Bläder un Johrböker
Pressemitteilungen zum Plattdeutschen
Mötst di ni argern ('n Gedicht op Platt)
Ohnsorg-Theater Spielplan
Lowlands-L Weltwiede automaatsche elektroonsche List vör de Lüüd, de an dat Plattdüütsche Vermaak hebbt.
Plattdüütsche Wiehnacht Wiehnachtsgeschichten un -leder op oostfreesch Platt (mit Links op engelsch).

Schickt elektroonsche Breeven an:
carsten@vms.ucc.okstate.edu

Copyright, 1996. Last Updated: January 3, 1997
Oklahoma State University - Okmulgee
(re-edited W. Näser, Marburg, January 21, 1997)